Aktivizam, Razgovor 03. Sep 17. 17:00

Tagovi

Zeleni izazovi lokalnog samoorganizovanja

Gradske baštenske zajednice kao alat za ekološki, ekonomski i socijalni razvoj lokalnih zajednica i održivih gradova (Baštalište, Beograd; Šabačka gradska bašta; Parkticipacija, Zagreb, Baštenska inicijativa – Novi Sad)

Pored prezentacija i otvorenog razgovora, prikazaće se i serijal “Baštarenje” o baštenskim zajednicama u regionu, autora Mihajla Vujasina.

Urbano baštovanstvo niče širom napuštenih gradskih prostora, parkova, krovova.

O ideji samoorganizovanja i uzgoja hrane u gradovima, o društveno i ekološki odgovornoj ishrani i mogućnostima urbanog baštovanstva kod nas razgovaraćemo sa predstavnicima baštenskih inicijativa iz Beograda, Šapca, Zagreba i Novog Sada.

bašte-šabačka

bašte-urbani vrtGradske baštenske zajednice predstavljaju otvorene platforme i površine sa neophodnom infrastrukturom za uzgoj biljaka. Nalaze se u okviru gradskog jezgra ili na periferiji grada na zemljištu privremenog ili trajnog karaktera. Parcele unutar površine su pod jednakim uslovima dostupne svima koji ih žele obrađivati i istovremeno su otvorene za javnost i volontere.

Urbašte su važne u kontekstu klimatskih promena, ekonomske i energetske krize koje nameću potrebu za društveno-ekološkim promenama u gradovima 21.veka.

Osim ekološke komponente, uzgoj hrane u gradu ima i bitan socijalni i ekonomski učinak​. Uzgoj hrane u gradovima je ​zdravija i jeftinija alternativa kupovini ​hrane u prodavnicama koja pritom služi i emancipaciji pojedinca tako što smanjuje ​zavisnost o​d​ novca, posredni​ka​ i dobavljač​a​ hrane, ​što je prvi korak u stvaranju alternativne ekonomije.

bašte-Urbani-Vrt-Sopot_1bašte-zagreb

Podeli na:

facebook twitter