Umetnički kolektiv Petar Drapšin
Aktivizam, Muzički događaj 26. Dec 18. 21:00

Tagovi

Za novi dan, za bolji svet

Umetnički kolektiv Petar Drapšin poziva sve građane i građanke na koncert partizanskih pesama „Za novi dan, za bolji svet“, 26.12.2018. u CK13, u 21h.

Sekcija za priredbe Umetničkog kolektiva „Petar Drapšin“:
Dunja Crnjanski
Lazar Čurčić
Filip Đurović
Branko Latinčić
Milan Milojković
Adriana Sabo
Danilo Šainović
Aleksa Zrnić

Gosti koncerta:
Hor „Naša pjesma“ (Beograd)

*

Vođeni idejom da prošlost nije zapečaćena, već je nešto što je i dalje aktuelno, odlučili smo da joj ne pristupamo kao muzejskom eksponatu, mrtvom daru predaka, nego da između nje i sadašnjosti vidimo kontinuitet aktuelnih pitanja. Zato namera nije idealizacija prošlosti, kao harema kojim stražare evnusi, u pitanju je nastavljanje njenih revolucionarnih zahteva u vremenu u kojem se oni nastoje obesmisliti. Potreba za isticanjem ovih zahteva za dostojanstvenim životom je svakim danom sve izraženija.

Umetnički kolektiv “Petar Drapšin” je neposredan povod za bavljenje nasleđem umetnosti socijalističke revolucije jugoslovenskih naroda (1941-1945.) pronašao u savremenoj praksi namernog i nasilog brisanja iz istorije značaja koji je ovaj period imao za sve naše narode i narodnosti. Zvanične državne, te građanske institucije sa ili bez podrške vlasti, nastoje da, kao deo šire platforme uspostavljanja eksploatatorskih i sužanjskih odnosa u društvu, anuliraju i neutralizuju socijalističke ideje koje su utkane u identitet našeg običnog čoveka, pretvarajući ga u poslušnika nemoćnog da se otme iz mreže poltronstva i zelenaške zavisnosti od moćnika koja se ne zaustavlja čak ni na elementarnim fiziološkim potrebama, uništavajući osobu ne samo kao “čoveka”, već i kao “živo biće” uopšte. Kulturna transformacija u tome igra presudnu ulogu, s obzirom da deluje kao an-estetik sa kojim se umrtvljuje čulna osetljivost, a time i mogućnost svesnog organizma da se uspostavi kao “čovek”.

Članovi UKPD uviđaju da su, bez obzira na ubeđenja, znanja i iskustva, deo ove (samo)ugnjetačke matrice, te nastoje da posvećivanjem pažnje “neželjenom” kulturnom nasleđu, ojačaju kolektivnu i individualnu svest ljudi i pruže im podršku u “otkrivanju čoveka u sebi” pomoću pesama i melodija nastalih u poslednjoj narodnoj revoluciji koja se dogodila na ovim prostorima i koja je upravo i omogućila da se period od Oslobođenja do nacional-kapitalističke okupacije SFRJ 1991. godine, danas smatra najuspešnijim za sve jugoslovenske narode u celini.

Pesma kao umetnička vrsta se čini najprimerenijom ovom trenutku zbog prisustva nedvosmislene verbalne poruke, s obzirom na to da je u trenutnoj situaciji svako umetničko delovanje bez eksplicitnog ideološkog određenja podložno anestetizaciji, te upotrebi protiv interesa koje zastupa. S tim u vezi, ne smatramo da se umetnost treba (dalje) ograničavati (već je previše ograničena), niti omalovažavati (to je još i više), već dati podstreka svakom da se mobiliše u svom domenu, ostvarujući se, ne kao “zaposleni”, “član”, “obveznik”, “klijent”, “umetnik”, “projekt menadžer”, itd, već samo kao čovek, slobodan da peva, viče, smeje se i plače. Samim tim, ovaj naš angažman ne doživljavamo kao umetnički eksperiment, niti kao manifestaciju akademskih ili amaterskih veština, već kao kulturnu aktivnost koja nedostaje kako bi bilo kakva detaljnija ili stručnija promišljanja stvaralaštva bila opravdana i, na posletku, moguća. Pesma ima mobilizatorski i identifikacioni potencijal koji smatramo da je neophodno pobuditi u svakom građaninu do kojeg je moguće dopreti, kako ne bismo došli u situaciju da svoju umetnost predstavljamo samo konkursnim komisijama i “velikodušnim” donatorima, ne bismo li i sami preživeli ovaj usrani period.

Podeli na:

facebook twitter