Tribina Svakodnevno je političko razgovor o uzročnim posledicama nasilja
Svakodnevno je političko, Tribina 10. Nov 18. 19:00

Tagovi

Tribina “Svakodnevno je političko. Razgovor o uzročnim faktorima nasilja”

Pozivamo sve zainteresovane na zajedničko promišljanje društvene svakodnevice koju svi delimo i problema nasilja sa kojim se svi svakodnevno suočavamo.

Nasilje i ekstremizam su silom trajnih posledica konfliktne prošlosti ostali duboko ugrađeni u strukturu svakodnevice građana Srbije, dok je sama svakodnevica suštinski depolitizovana, u smislu da se o društvenoj stvarnosti ne misli kritički i analitički već nekritički i predrasudno. Nasilje je danas čak normalizovano u zvaničnom političkom diskursu Srbije i u dominantnoj medijskoj predstavi gde je njegova pojava vulgarizovana u oblik društvenog i političkog spektakla. Takvo stanje predstavlja simptom suštinski depolitizovanog društva iz čije svakodnevice se dalje generišu razni oblici nasilja, kada upravo agresija i razni ekstremizmi postaju „operativni“ kao oblici zadovoljenja potreba i interesa određenih pojedinaca i grupa.

Otud je namera tribine da tematizuje svakodnevni život i podstakne problematizaciju fenomena nasilja u njegovim raznim pojavnim oblicima (socijalno, rodno/seksualno, ekonomsko, kulturno,  institucionalno), pitajući se o različitim faktorima koji kroz međusobnu vezu i uslovljenost stiču karakter uzročnih faktora nasilja.

Kao početno mesto takvog pristupa problemu nasilja zamislili smo razgovor o ‘politici svakodnevnog života’ i problemu političke odgovornosti sa sagovornicima koji deluju u različitim društvenim poljima i adresiraju različite pojave i tipove nasilja.

Na tribini će govoriti:

  • Ivana Markulić – CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda, koji okuplja ljude sa širokim iskustvom u građanskom aktivizmu, novinarstvu i politici;
  • Milica Lupšor – ROZA – Udruženje za radna prava žena iz Zrenjanina, čije članstvo mahom čine prekarne radnice, žene koje su na sopstvenoj koži osetile neki oblik nepravde, diskriminacije, mobinga;
  • Marko Vasiljević – A11 – Inicijativa za socijalna i ekonomska prava iz Beograda, koja se bavi promocijom, unapređenjem i zaštitom ljudskih prava pripadnika/ca ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa.

 

Tribina “Svakodnevno je političko. Razgovor o uzročnim faktorima nasilja” se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Podeli na:

facebook twitter