Mržnja prema demokratiji
Svakodnevno je političko, Tribina 21. Feb 19. 19:00

Tagovi

Tribina “Mržnja prema demokratiji”

Na tribini će govoriti:

Đorđe Pavićević – profesor na Fakultetu političkih nauka, Beograd
Rastislav Dinić – kolumnista Peščanika, aktivista Udruženog pokreta slobodnih stanara, Niš
Saša Perić – režiser, aktivista, osnivač Samoobrazovnog univerziteta “Svetozar Marković”, Beograd

Ovom tribinom želimo da pokrenemo diskusiju na temu trenutnog stanja demokratije u Srbiji, a naročito s obzirom na aktuelne proteste, građanske borbe za javna dobra i permanentu izbornu kampanju kako vlasti tako i opozicije.

Jedna od ključnih pitanja koje želimo da postavimo jeste kako misliti demokratiju u Srbiji u vremenu očigledne krize predstavničke demokratije, sve češćih građanskih borbi koje jasno stoje nasuprot partijskom organizovanju, ali i odsustva poltike kod partija čije delovanje se smešta skoro isključivo u domenu antagonizma vlasti i opozicije.

Kakva je sudbina društva koje je u procesu svoje demokratske tranzicije stiglo do toga da je demokratske institucije moguće koristiti na suštinski suprotne načine i za potpuno suprotne ciljeve?

Simptomatična je i opaska političara koji se kritički postavljaju prema građanskim protestima i borbama ističući da se politička moć i uticaj može generisati isključivo kroz partijske strukture i liderstvo, ali i činjenica da građani sve više apstiniraju tokom izbora, a pokazuju političku odgovornost na drugim poljima delovanja.

S druge strane, kako stoji stvar sa političkom artikulacijom ljudi koji protestuju? Čini se da iza “udruživanja” levog i desnog fronta stoje različtiti zahtevi, pri čemu nije jasno ko želi da izvrši aproprijaciju “stvari” protesta. U ime čega se protestuje? Da li je na delu solidarnost građana ili pragmatičnost trenutka kojim se teži isključivo svrgavanju šefa države? Da li će se građani (samo)svesti na glasače?

Tribina “Mržnja prema demokratiji” realizuje se u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Podeli na:

facebook twitter