Tribina Ljudi životinje i ljudi krug nasilja
Svakodnevno je političko, Tribina 04. Jun 19. 19:00

Tagovi

Tribina “Ljudi, životinje i ljudi – krug nasilja”

Povod za ovu tribinu su inicijative za izmenu Zakona o dobrobiti životinja i Krivičnog zakonika, odnosno pooštravanje kazni za zlostavljače životinja koje su nedavno usvojene kroz izmene i dopune Krivičnog zakonika.

Ako imamo u vidu da Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije prati evropske standarde i da predviđa odgovarajuće kaznene mere za zlostavljače, nameće se pitanje: Zašto je potrebno menjati zakon i u čije ime? Ako je Zakon potrebno menjati u ime životinja, onda bi se fokus morao preusmeriti na žrtve nasilja – na same životinje, a ne na njihove zlostavljače.

Godinama unazad mnoge građanske inicijative rade na promociji zaštite, dobrobiti i prava životinja i pridružuju se borbi za proširenje područja naših moralnih dužnosti kako bi sve životinje, ali i živi svet uopšte, bio konačno oslobođen institucionalizovanog iskorišćavanja. U skladu sa tim, svaka intervencija u Zakonu bi mogla ići u smeru veće zaštite životinja i ukidanja, a ne regulisanja njihovog iskorišćavanja, što podrazumeva temeljnije propitivanje našeg odnosa prema životinjama.

Polazeći od toga da ovo jeste pitanje svakodnevnog života jer skoro da ne postoji područje koje nije isposredovano nekom vrstom eksploatacije životinja, neophodno je rasvetliti kulturološke i institucionalizovane mehanizme nasilja koje čovek sprovodi nad životinjama, a koji su često u sprezi sa nasiljem prema ljudima.

Ovaj horizont rasvetljavanja problema je bitan i za samo civilno društvo, jer način na koji pristupamo ovom problemu odražava i naše shvatanje problema, a, ono bi moralo ići u pravcu širenja empatije, a ne produbljivanja kruga nasilja između ljudi, životinja i ljudi.

Zato pokrećemo raspravu o prirodi građanskog organizovanja i borbi za zaštitu, dobrobit i prava životinja, a koju ćemo pokušati otvoriti kroz tri pitanja:

1. Zašto i na koji je način neophodno promeniti naš odnos prema životinjama, i zašto se on ne može rešiti isključivo zakonskom regulativom?
2. Kako je pitanje odnosa čoveka i životinje skrajnuto i preraslo u pitanje javne stigmatizacije i poziva na nasilje?
3. Kako se pitanje nasilnog odnosa prema životinjama tiče i našeg odnosa prema drugim ljudima i našeg međusobnog organizovanja?

Na tribini će učestvovati:

Nataša Vukmirović, Udruženje Link Plus

Milena Vasić, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Milena Brkljačić, Udruženje SPANS

Tamara Drča, Udruženje SPANS

Moderator: Dejan Radosavljević

Tribina “Ljudi, životinje i ljudi – krug nasilja” realizuje se u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Podeli na:

facebook twitter