RNC tribina
Tribina 29. May 18. 19:00

Tagovi

Šta je kritičko mišljenje danas?

Šta je kritičko mišljenje danas? Da li i u kojoj meri je kritika izgubila svoju društvenu težinu? Postoji li uopšte potreba za kritikom danas? Koji oblici kritike su još uvek aktuelni? Postoji li lažna kritika, pseudokritika? Ponuđeni su mnogi odgovori – i postavljena još brojnija nova pitanja. Na tragu te debate, Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizuje razgovor o savremenom stanju kritičkog mišljenja, u kojem će učestvovati domaći teoretičari i teoretičarke.

Povod su nedavno objavljene knjige:
– Gazela Pudar Draško: O čemu govorimo kada govorimo o intelektualcu? (IFDT, 2017)
– Marjan Ivković: Kritička teorija Aksela Honeta – ka prevazilaženju metafizike (IFDT, 2017)
– Džudit Batler / Mišel Fuko: Šta je kritika? (prir. Adriana Zaharijević, Predrag Krstić) (IFDT – Akademska knjiga, 2018)

Učesnici razgovora su: Adriana Zaharijević (IFDT, Beograd), Dušan Ristić (Filozofski fakultet, Novi Sad), Gazela Pudar Draško (IFDT, Beograd), Marjan Ivković (IFDT, Beograd), Predrag Krstić (IFDT, Beograd). Moderator: Mark Lošonc (IFDT, Beograd).

Podeli na:

facebook twitter