Aktivizam, Radionica 24. Nov 16. 19:00

Tagovi

Sapun za humanost

Pozivamo vas na još jednu radionicu u sklopu projekta Exhale Exhile na kojoj ćemo učiti umetnosti pravljenja sapuna koristeći biljne sastojke (uključujući neke hemijske komponente). Sapune koje budemo napravili poklonićemo onima kojima su trenutno najpotrebniji, izbeglicama i migrantima. Zbog toga, praveći sapune, razgovaraćemo i deliti svoja iskustva koja se tiču migracija, praviti omote i pisati reči podrške za one kojima je sapun namenjen.

Učesnici/e se pozivaju da sa sobom ponesu gumene rukavice jer ćemo raditi sa natrijum hidroksidom, i neko aromatično ulje po želji, a možete doneti i druge sastojke: maslinovo ili laneno ulje i natrijum hidroksid koji može da se kupi u bilo kojoj apoteci po prisupačnoj ceni. Određenu količinu sastojaka obezbediće Exhale Exhile, ali sa velikom radošću ćemo iskoristiti i vaše. Više materijala, više sapuna!

Radionica se održava u sklopu projekta Exhale Exile, koji nastoji da „osvetli“ različite vidove represije, marginalizacije i agresije prema ženama migrantkinjama. Nizom javnih događaja grupa okupljena oko projekta Exhale Exile želi da učini vidljivim specifične situacije, ali i opšte tendencije koje se tiču prirode izbeglištva a koje najčešće podrazumevaju manipulaciju, agresiju, predrasude, zlostavljanja, zloupotrebe, eksploataciju, diskriminaciju, a sa posebnim fokusom na položaj žena.
Projekat Exhale Exile je podržan od strane Rekonstrukcija Ženski fond.

Podeli na:

facebook twitter