Bosanski atlas ratnih zločina
Promocija 28. Mar 19. 13:00

Tagovi

Predstavljanje „Bosanskog atlasa ratnih zločina ’92 – ’95“

Pozivamo vas na promociju “Bosanskog atlasa ratnih zločina”. Atlas će predstaviti Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva.

Ono što čini ovaj Atlas posebnim jeste činjenica da su događaji i lokacije, ne samo precizno označene na karti (tj. locirani u određenim ulicama ili poljima), već se nude i svi dodatni, u ovom času raspoloživi, dokumenti kao ilustracija o onome šta se desilo – npr. fotografje i video zapisi, sudske presude, izjave svjedoka, spomenici ili groblja. Štaviše, mjesta masovnih grobnica (gdje god da su tijela identifkovana) su povezana sa listom žrtava dobijenom iz baze podataka IDC-a. Dodatno, obezbijeđena je i opcija pretraživanja svih žrtava i incidenata, upisivanje prezimena ili naziva mjesta (za događaje). Atlas je jednostavan i efkasan alat koji pruža pristup i obrazuje i naoružava korisnika činjenicama o događajima i posljedicama nedavnog rata.

Pokretanje Atlasa postavlja nove standarde pristupačnosti sakupljenim podacima o genocidu i drugim teškim ratnim zločinima počinjenim na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine za sve organizacije i pojedince koji se profesionalno, amaterski ili zbog lične zainteresiranosti bave problemima suočavanja s prošlošću, ne samo u Bosni, već i širom svijeta.

Podeli na:

facebook twitter