Urbani folklor Novog Sada
Predavanje 13. Dec 18. 19:00

Tagovi

Predavanje “Urbani folklor Novog Sada”

Predavanje: URBANI FOLKLOR NOVOG SADA – ZVUČNI AMBIJENTI I MUZIČKE PRAKSE

Drugo predavanje u okviru programa “Novo u popularnoj muzici”
Predavač: Nemanja Sovtić

Zvučni aspekt života u gradu opire se pojmovnoj artikulaciji. U predavanju će biti razmotrena teorijska veza između pojmova folklora, popularne muzike i urbane muzike, na čijim je rubnim područjima lociran koncept urbanog folklora. Kao urbani folklor pojavljuju se muzičke prakse i zvučni ambijenti koji 1) izmiču svrstavanju u kategorije umetničke, zabavne ili narodne muzike 2) egzistiraju prvenstveno kao ljudska/društvena aktivnost, a ne kao estetski objekti 3) preispituju funkciju autora kroz kolektivni rad i/ili mimikrijsku deautorizaciju 4) nisu uslovljene tradicionalno shvaćenom muzičkom pismenošću 5) pokazuju ambivalentan odnos prema komercijalizaciji i komodifikaciji. U Novom Sadu se ovaj fenomen može iskusiti u susretu sa uličnim sviračima, improvizovanom muzikom i tribute bendovima.

Nemanja Sovtić (1984) je muzikolog i trombonista iz Novog Sada. Doktorirao je muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Osnovne i master studije trombona završio je na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Kompoziciju je studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Radi na Katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti Novi Sad od 2011. godine, prvo u zvanju asistenta, a potom i docenta.

Predavanje se realizuje u okviru projekta “Novo u popularnoj muzici” kojim se propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Iako popularna muzika može imati komercijalni potencijal na uštrb kvaliteta muzičke ekspresije, inovacije i participativnosti, ona pak odiše autonomnim tendencijama u muzičkoj kreativnosti. Uzimajući u obzir ovu dvosmislenost, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici ugošćavanjem kompozitora i muzičara koji su aktivni na raskršću savremene popularne i tzv. ozbiljne muzike. Implementacijom ovih tendencija kroz izvođenja, radionice i razgovore, želimo da otvorimo nove prostore muzičkog istraživanja i produkcije, i da podstaknemo aktualizaciju i kontekstualizaciju kroz preispitivanje trenutnog stanja na lokalnoj muzičkoj sceni.

Program “Novo u popularnoj muzici” organizuje Omladinski centar CK13, uz finansijsku podršku Gradske uprave za kulturu Novog Sada.

Podeli na:

facebook twitter