Half Ged Joana Quiroga Izložba Galerija CK13
Festival, Galerija CK13 07. Sep 19. 17:00

Tagovi

Otvaranje izložbe “Half Fed”, Joana Quiroga

(English bellow)

U okviru programa Festivala samoorganizovanja, u subotu od 17h, u nastavku prezentacije “Poltičke škole za umetnike (i sve zainteresovane)” (16.30h), u Galeriji CK13 biće otvorena izložba “Half Fed”, brazilske umetnice Joane Quiroge.

Kompletni program festivala možete pogledati na ovom linku.

“Half Fed” govori o nalaženju u situaciji nedostajanja hrane i o uslovima mogućnosti i posledicama po život. Bilo da je u pitanju duša, prošlost ili budućnost, u nedostatku hrane, nečiji svet u najširem smislu (pre-)staje i ostaje nerazvijen. “Half Fed” je konceptualno umetničko delo Joane Quiroge koje na suptilan način tematizuje odnos života i njegove okoline, i problematizuje političku dimenziju tog odnosa – onu koja određuje ‘sudbinu’ životnog procesa.

Tematski objekat rada i ujedno i sam medij Quiroginog stvaralaštva kojim se ona bavi već duži niz godina je hleb, materija jednako simbolička koliko svakodnevno realna i konkretna. U ovom radu, hleb je živa i životodavna materija, čiji život, međutim, zavisi od uticaja okruženja: društveno-istorijske okoline koja se aktualizuje na ličnom planu, “sada i ovde”, kroz pitanje ‘nastavka života’ koje se obraća samom posetiocu izložbe pozivom na samorefleksiju u svetlu sopstvenog delovanja u odnosu prema sopstvenom okruženju.

————-
Within the program of the Festival of Self-organizing, on Saturday from 5pm, in continuation of the presentation of the “Political School for Artists (and all interested)” (4.30pm), the exhibition “Half Fed” by Brazilian artist Joana Quiroga will open at the CK13 Gallery.

You can see the full program of the festival at the FB event.

Half Fed is about the possibility and the consequences of nourishment when it misses. Being it in the soul, history or future, when there is lack of nutrition, in a wide sense, one´s world freezes, undeveloped.

“Half Fed” is a conceptual work of art by Joana Quiroga that subtly thematizes the relationship between life and its environment, and problematizes the political dimension of that relationship – one that determines the ‘fate’ of the life process. The thematic object of work, as well as the very medium of Quiroga’s creative work she has been engaged in for many years, is bread, a matter as symbolic as real and concrete on a daily basis. In this work, bread is a living and life-giving substance, whose life, however, depends on the influence of the environment: the socio-historical environment actualized on a personal plane, “now and here”, through the question of how life continues, addressed to the visitor himself by calling for self-reflection in the light of our own actions and relations to our own environment.

The exhibition can be viewed at Gallery CK13 until October 5.

Podeli na:

facebook twitter