Krov nad glavom
Naša samouprava, Razgovor 31. May 18. 19:00

Tagovi

O prinudnim iseljenjima (predstavljanje kolektiva Združena akcija “Krov nad glavom”)

Javno razgovaramo o prinudnim iseljenjima, kako su ona moguća, a s obzirom na društveni i zakonski kontekst. Koji su mehanizmi pokretanja postupka prinudnih iseljenja i kako se ljudi organizuju da bi ih sprečili? Kako misliti činjenicu da je pravo na dom, kao jedno od osnovnih prava, ugroženo? Kakav je to poredak u kom se uz pomoć policije briše ljudsko dostojanstvo? O ovome razgovaramo sa predstavnicima Združene akcije “Krov nad glavom”, Ivanom Zlatićem i Nemanjom Pantovićem.

O Združenoj akciji “Krov nad glavom”:

 Združena akcija “Krov nad glavom” je kolektiv koji okuplja organizacije i pojedince ujedinjene u borbi za pravo na stanovanje. Smatramo da apsolutno svaki čovek zaslužuje krov nad glavom i kroz solidarne akcije pružamo pomoć najugroženijim članovima društva da obezbede pravo na adekvatno stanovanje. Protivimo se izbacivanju ljudi na ulicu, naročito kada nemaju nikakav alternativni smeštaj, i zalažemo se za ukidanje privatnih izvršitelja čija je dosadašnja praksa samo uvećala siromaštvo i beskućništvo. Pored sprečavanja prinudnih iseljenja, pružamo pravnu pomoći i organizujemo direktne akcije kojima se skreće pažnja javnosti na sve veći broj ljudi bez adekvatnog smeštaja i vrši pritisak na državu, izvršitelje, organe lokalne samouprave, sudove, banke i sve ostale koji su krivi za ovakvu situaciju. Svaki čovek ima pravo na dostojanstven život, a to znači da niko ne sme biti gladan i bez doma, nikome ne sme biti uskraćen pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama! Jedino zajedničkim naporima se možemo izboriti za ova prava! Združenu akciju Krov nad glavom su pokrenuli: Ko gradi grad, Ne da(vi)mo Beograd, Socijaldemokratska unija, Jednakost, Reci NE Izvršiteljima, 7 zahteva, Marks21 i Čuvari vatre. 

————

Ova diskusija je deo projekta “Naša samouprava” u okviru kojeg se Omladinski centar CK13 bavi animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjma kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.

 

Podeli na:

facebook twitter