Film, Otvorena kuhinja 27. Apr 16. 19:30

Tagovi

“Mi smo zvezde slobode“

Otvorena kuhinja CK13 i korisnici i zaposleni Doma za duševno obolela lica „Čurug“ iz Čuruga pozivaju vas na Zajedničku vegansku večeru i promociju dokumentarnog filma „Mi smo zvezde slobode“, kao i na diskusiju o položaju osoba sa psihičkim smetnjama koje se nalaze na domskom smeštaju.
Film „Mi smo zvezde slobode“ nastao je tokom pripreme i preseljenja šestoro korisnika Doma u Čurugu sa domskog smeštaja na uslugu stanovanje uz podršku, te svedoči kako o njihovim iskustvima života u instituciji, tako i o njihovim prvim iskustvima i doživljajima života u zajednici.
Na smeštaju u Domu „Čurug“ trenutno se nalazi 194 osobe sa psihičkim smetnjama iz svih krajeva zemlje. Mnogi od njih u ovoj ustanovi stanuju duže od 10 ili 20 godina, a ima onih koji su se u Dom preselili još daleke 1978. godine. Ove osobe neretko su lišene poslovne sposobnosti, te im je samim tim oduzeta mogućnost da donose odluke koje su im životno važne, kao na primer odluka o tome gde će i sa kim će živeti, da li će sklopiti brak, hoće li glasati, hoće li otići na operaciju i sl. Smeštajem u Dom njihove mogućnosti dodatno su sužene činjenicom da je život u instituciji sam po sebi podređen striktno definisanom ritmu i pravilima, i gde su individualnost i privatnost potpuna nepoznanica, te ne ostavlja prostora ni za one male svakodnevne izbore.
Ulaskom Doma „Čurug“ u proces transformacije nekim korisnicima pružila se prilika da se napokon vrate u zajednicu i da uz podršku započnu život koji bi trebalo da je zagarantovan i dostupan svima – život van zidova. Kako bi se ovaj proces nastavio i kako bi i ostali korisnici Doma dobili pravo na dostojanstveniji život, a osobe sa psihičkim smetnjama koje žive u zajednici dobile uslugu tamo gde im je potrebna, neophodna je aktivna podrška svih nas, posebno imajući na umu činjenicu da su stigmatizacija i diskriminacija osoba sa psihičkim smetnjama široko prisutne na svim poljima.
Nakon projekcije filma, korisnici i zaposleni Doma za duševno obolela lica „Čurug“ biće tu da odgovore na sva vaša pitanja, te vas pozivamo da zajedno diskutujemo o problemima sa kojima se susreću osobe sa psihičkim smetnjama na domskom smeštaju ali i osobe sa psihičkim smetnjama uopšte.

Mi smo zvezde slobode

Podeli na:

facebook twitter