Aktivizam, Tribina 07. May 15. 19:00

Tagovi

ARTIKULACIJA – Tribina: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje

Govore:

Stela Strsoglavec (Centar za obrazovanje odraslih “Educa Humana”), Evolucija odnosa čoveka prema (domaćim) životinjama od  praistorije do danas;
Vlasta Sikimić (Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu), Moralni status životinja kao etičko pitanje: filozofska stanovišta Tomasa Regana i Pitera Singera;
Nataša Vukmirović (Udruženje “Link Plus”), Zakonski okvir zaštite dobrobiti životinja u Republici Srbiji
i Snežana Milovanović (Udruženje “Sloboda za životinje”), Veg(etarij)anstvo kao moralna obaveza svakog čoveka.

Cilj ove tribine je da pokrene kritičko promišljanje odnosa između čoveka i životinje, da upozna i angažuje širu javnost oko etičkih pitanja, trenutnih pravnih rešenja, činjenica o aktuelnom tretmanu životinja u ljudskom društvu i prepoznavanja opresije nad životinjama, kao i da pitanje čovekovog postupanja prema životinjama i položaja životinja unutar ljudskog sveta postavi i kao pitanje o nama samima: Jesu li ljudska bića zaista bezuslovno privilegovana bića i da li je čovekov položaj, uprkos posebnosti njegovih sposobnosti, postignuća i njegove slobode, položaj gospodara koji ga lišava svake odgovornosti za dostojanstvo celine živoga sveta?

Razmatraće se moralni i pravni status životinja, položaj životinja u ljudskom društvu i zakonske regulative, kao i veg(etarij)anstvo kao etički izbor i politički stav i opredeljenje.

Program se realizuje u okviru projekta “Artikulacija” i programa “Društveni aktivizam, participacija, akcija”.

Artikulacija CK13
Omladinski centar CK13 u okviru projekta Artikulacija organizuje jednogodišnji program otvorenih radionica, predavanja, projekcija, prezentacija i razgovora u okviru kojih ćemo zajedno sa vama artikulisati društvene, ekonomske i ekološke probleme i alternativne načine njihovog rešavanja. Program je namenjen svima koji sebe vide kao nosioce kritičkog odnosa prema dominatnim (nacionalnim) politikama u kojima se čovek ispostavlja kao pasivni konzument i nosilac tržišnih uloga.
Program ne nudi gotove sadržaje i konačna rešenja, već predstavlja povod da se sretnemo i razgovaramo o problemima koji se tiču svih nas. U ovome nećemo biti sami, jer će nam se pridružiti akteri nezavisne kulturne scene i civilnog društva iz Beograda, Zagreba, Sarajeva, Mostara, Rijeke…
Dođite, učestvujte, polemišite, artikulišite, jer promene su moguće samo ako se zajednički otvorimo prema problemima i podelimo odgovornost za naše buduće akcije.
Napomena: Ovaj program će se realizovati uz niz drugih društvenih događaja na kojima se već srećemo u CK13, uz dobre svirke, veganske večere i druženja.

Podeli na:

facebook twitter