Postovi sa tagovima: NOISM

kuda festival u opoziciji

Festival-U-Opoziciji

Festival Ulaz: Free

Festival-u-opoziciji je platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, edukacije i politike improvizacije. Ova platforma je orijentisana ka stvaranju privremenih zonaDalje…