Postovi sa tagovima: ivana inđin

Feministička kritika umetn...

Predavanje Ulaz: Free

Peto predavanje teorijskog dela Radionice feminističkog performansa, u produkciji Ogledala – Centra za inicijative u kulturi – „Feministička kritika umetničke edukacije“Dalje…