Tagovi

Konkurs za radno mesto Saradnik/ca za administrativne poslove

Zbog proširenja obima posla i daljeg razvoja programa i projekata Omladinski centar CK 13 poziva zainteresovane da se prijave za posao na poziciji Saradnik/ca za administrativne poslove.

Omladinski centar CK 13 je društveno-kulturni centar posvećen prvenstveno mladima, razvoju njihovog društvenog angažmana i kreativnog potencijala. Centar se bavi produkcijom, organizacijom i prezentacijom kulturnih, umetničkih i edukativnih  sadržaja i programa, filmsko-prikazivalačkom delatnošću, organizacijom koncerata, tribina i edukativnih sadržaja za mlade i ostalo zainteresovano građanstvo. Centar, takođe, pruža logističku i tehničku podršku drugim organizacijama i njihovim programima, projektima i aktivnostima u oblasti kulture, umetnosti i društvenog aktivizma i na taj način podržava razmenu i širenje informacija, znanja, iskustava i dobrih praksi, podstiče susrete i umrežavanje učesnika u programu, akciju i participaciju građana u smeru društvene refleksije, kritičkog promišljanja i artikulacije kritičke javnosti. Omladinski centar CK13 nudi i promoviše besplatan kulturni  i edukativan sadržaj s ciljem da simbolički ojača značaj nematerijalnih vrednosti u društvu i da što većem broju mladih omogući da se kroz susret sa temama i idejama aktivno uključe u kreativne i društvene procese.

Kroz kontinuirani javni program i sadržaje iz oblasti kulture, umetnosti i politike, preispituju se problemi (savremenog) društva, kao što su: nacionalizmi, fašizmi, rasizmi, ksenofobija, homofobija – i ostali oblici diskriminacije i nasilja – sa ciljem stvaranja alternativa ovakvim diskursima i praksama.

 

Svrha posla:

Obavljanje administrativnih poslova neophodnih za funkcionisanje organizacije u domenu finansijskih i pravnih zahteva, u saradnji sa ostatkom programskog i projektnog tima.

 

Glavna zaduženja:

•           Asistencija u finansijskim i pravnim aspektima upravljanja organizacijom

o          Evidentiranje nastalih troškova i arhiviranje računa

o          Usaglašavanje bankovnih izvoda i dokumentovanih troškova

o          Redovna komunikacija sa knjigovodstvenom agencijom, bankom i drugim relevantnim institucijama i organizacijama

o          Praćenje zakonskih obaveza relevantnih za rad Centra i asistencija zakonskom zastupniku u njihovom blagovremenom ispunjavanju

•           Asistencija u projektnim i programskim aktivnostima

o          Asistenicija u pripremi projektnih i programskih budžeta i finansijskih izveštaja

o          Asistencija u planiranju, praćenju i evidentiranju trošenja budžetskih sredstava na mesečnom nivou

o          Nabavka materijala za projektne i programske aktivnosti

o          Organizacija putovanja i smeštaja za goste Centra

o          Učešće u nedeljnim sastancima tima

•           Office management

o          Redovno administriranje mesečnih troškova Centra uključujući nabavku kancelarijskog materijala za potrebe administracije

o          Komunikacija sa servisima i službama nadležnim za održavanje prostora

o          Organizacija održavanja prostora i opreme Centra zajedno sa ostatkom tima

 

Šta Centar nudi:

•           20-časovno radno vremena na nedeljnom nivou

•           Plaćeni probni period od tri meseca

•           Rad u dinamičnom i kreativnom okruženju

•           Rad u horizontalnoj nehijerarhijskoj strukturi

•           Potencijalni dugoročni angažman uz mogućnost napredovanja

 

Uslovi za prijavljivanje:

•           Poželjno je formalno obrazovanje iz ekonomske ili pravne oblasti

•           Poželjno je prethodno iskustvo na sličnim poslovima

•           Poželjno je poznavanje administrativnih procedura u vezi sa svakodnevnim funkcionisanjem pravnih lica

•           Poželjno je poznavanje zakonskog okvira kojim se uređuje rad udruženja

•           Poznavanje rada neprofitnog/nevladinog sektora

•           Iskustvo u izradi budžeta, upravljanju i praćenju troškova

•           Odgovornost, posvećenost i preciznost u radu

•           Analitičke i organizacione sposobnosti

•           Samoinicijativnost kao i spremnost na timski rad

•           Sposobnost korišćenja računarskih programa za obradu teksta, excel tabela, baza podataka i drugih finansijskih softvera

•           Poznavanje engleskog jezika

•           Poštovanje osnovnih vrednosti Omladinskog centra CK13

 

Procedura prijaviljavanja:

Molimo sve zainteresovne da pošalju svoju biografiju sa posebnim akcentom na relevantna iskustva (ne dužu od dve A4 strane) sa propratnim motivacionim pismom sa naznakom „Prijava za radno mesto Saradnik/ca za administrativne poslove“, najkasnije do 1. juna 2017. godine do 20 časova na e-mail: office@ck13.org

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas na telefon 021 47 37 601 ili na gore navedenu e-mail adresu.

Odabrani kandidati i kandidatkinje biće pozvani na razgovor u periodu 5-9. juna 2017.

Početak angažmana je 15.06.2017. godine.

Podeli na:

facebook twitter