Tagovi

Otvaranje OMLADINSKOG CENTRA CK13

“Omladinski centar CK13” je alternativni i edukativni prostor namenjen podsticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega mladih, koji podrazumeva visok stepen samoorganizacije i samoodrživosti aktivnosti mlađih generacija i njihovih nezavisnih političkih akcija.

————————————————————

PROGRAM OTVARANJA
PETAK, 13. APRIL, 2007. GODINE

u 19:00 h – Zvanično otvaranje Omladinskog centra CK13

Na otvaranju govore:

PETAR ATANACKOVIĆ, član Kružoka, Novi Sad, govoriće o idejama i razlozima za pokretanje Omladinskog centra u Novom Sadu.

BRANKA ĆURČIĆ, članica Centra za nove medije_kuda.org, Novi Sad, daće pregled razvoja i/ili devastacije prostora za mlade i kulturu u Novom Sadu, od 1970-ih godina do danas.

RUEDIGER RATSCH-HEITMANN, član odbora fondacije “SCHUELER HELFEN LEBEN”, Berlin, predstaviće rad fondacije u Jugoistočnoj Evropi.

TAMARA JOVANOVIĆ, članica AKO – Alternativne kulturne organizacije, Novi Sad, i CHRISTIAN THEUERL, član socijalnog centra InWole u Potsdamu, Nemačka, predstaviće “Prilog istraživanju položaja žena u Vojvodini u II svetskom ratu“, prvi projekat koji se dešava u okviru “Omladinskog centra CK13”.

Pomenuti istraživački projekat govori o životu ženske populacije u Vojvodini u toku II svetskog rata i predstavlja različite istorijske perspektive pozicije žena, ali takođe daje uvid u ratna dešavanja, desni ekstremizam u određenim istorijskim trenucima i u različite forme otpora iz perspektive žena, kao jedinstvene i emancipatorske pozicije. Istraživanje se zasniva na saradnji između omladinskih organizacija iz Novog Sada i Demokratskog omladinskog foruma Brandenburga, Nemačka.

Podeli na:

facebook twitter