Tagovi

Kraj projekta Videom do promene

Omladinski centar CK13 je 27. avgusta došao do zvaničnog završetka projekta “Videom do promene”. Finalno veče projekta naslovljeno “Ljudska prava na videu” obeležile su premijere kratkih filmova aktivista i aktivistkinja koji su učestvovali u projektu, ali i filmovi drugih autora/ki na temu ljudskih prava, koji su učestvovali u nagradnom konkursu CK13. Pored toga, posetioci/teljke su imali priliku da pogledaju poznate video radove različitih organizacija i autora čije je glavno usmerenje borba za ljudska prava. Kako je projekat “Videom do promene” imao za cilj i promovisanje upotrebe interneta, filmovi su projektovani sa medija Youtube. Veče je završeno uličnom akcijom u kojoj je CK13 poklonio stotinu bilingvalnih “Univerzalnih deklaracija o ljudskim pravima” građanima/kama Novog Sada.

Nagrade su dobili:

1. mesto – Film “Drugi” Maje Turčinović

2. mesto – Film bez naslova, Marije Obrovački i Vesne Cvjetanović

3. mesto – Film “Ako mrtve ustanemo“, ACT Women Beograd

Nagrade su donacije Sabadoš service.

Projekat “Videom do promene” realizovan je uz podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF), a realizovan je u periodu od aprila – avgusta 2012. godine. U projektu je učestvovalo sedmoro učesnika/ca, četvoro edukatora/ki, a sarađivalo se sa tri organizacije: Novosadska lezbejska organizacija, Udruženje romskih studenata i …Iz kruga Vojvodina. Projekat je realizovan sa idejom stvaranja platforme za video aktivizam, koja služi kao podrška organizacijama koje se zalažu za odbranu ljudskih prava, osnaživanje aktivista/kinja, kroz konkretne edukacije i akcije, u borbi za ljudska prava, za umrežavanje grupe aktivista/kinja, te kao podrška socijalno ugroženim i marginalizovanim grupama i pojedincima/kama.

Podeli na:

facebook twitter