Tagovi

NA RUŠEVINAMA KREATIVNOG GRADA

U četvrtak, 07. juna 2012. godine, u prostorijama Omladinskog centra CK13, povodom upravo objavljenog zbornika “Na ruševinama kretvnog grada”, održan je razgovor u kojem su učestvovali/e:

Anthony Iles, ko-urednik časopisa Mute, London
Vida Knežević, članica Kontekst kolektiva, Beograd
Marko Miletić, član Kontekst kolektiva, Beograd
Lidija Radojević, magistrica antropologije, senatorka Delavsko-punkerske univerze, niža činovnica u javnom sektoru, Ljubljana
Marina Vishmidt, teoretičarka, London
Ana Vilenica, uz)bu))na))), Beograd – Pančevo
članovi/ce Centraza nove medije_kuda.org, Novi Sad
i publika

Tema razgovora bio je savremeni grad kao paradigmatično mesto delovanja neoliberalnih kapitalističkih strategija, ali i mesto različitih praksi otpora, pokušaja preuzimanja grada i stvaranja društvenih alternativa. U situaciji aktuelnih borbi i kulturnih događaja vezanih za pitanje „javnog prostora“, kroz razgovor su se predstavili povezanost generalnih trendova urbanog razvoja sa izvesnim setom lokalnih primera, van zadatih akademskim i aktivističkih okvira koji ograničavaju borbu na parametre održivosti i na „realne“ društvene procese, čime zapravo omogućuju njihovu reprodukciju.

Kada je savremeni grad u pitanju, procesi urbanih regeneracija predstavljaju glavni model sprovođenja agresivnih procesa neoliberalizma kao aktuelnog stadijuma kapitalističkog razvoja. Urbana regeneracija se predstavlja kao vizija reinvencije grada za budućnost, kojom se obećava dobrobit za sve, dok se konstantno potvrđuje njen neuspeh. Optimizam urbanih vizija koji se razvija u bliskoj vezi sa simboličkim kapitalom koji proizvode umetnost i kultura, materijalizovane u mašineriji kreativnih industrija, direktno je povezan sa nasiljem i revanšizmom prema svim onim stanovnicima grada koji ne odgovaraju merilima novog projekta savršenog sveta za savršene stanovnike. Fikcija kreativnog grada želi da prikrije vlastite ruševine, ruševine koje konstantno proizvodi u svojoj kreativnoj destrukciji.

Postavlja se pitanje da li je „kreativnost“ prihvatljiva samo kao roba, da ne bi postala kanal otpora, polaganja prava na grad i „preuzimanja grada“? Ono što se nazire kao potencijalni put jeste insistiranje na klasnoj kritici urbanizma, manje kroz iznošenje alternativnih planova, zahteva i agendi održivosti, a više kroz potenciranje povezanosti teorijske proizvodnje i političke militantnosti u budućem bavljenju gradom.

Zbornik tekstova „Na ruševinama kreativnog grada“, uredili su: Ana Vilenica i Centar za nove medije_kuda.org, dizajn: Demian Bern, izdavač: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, jun 2012. godine, ISBN 978-86-88567-03-9

Zbornik tekstova sadrži eseje sledećih autora i autorki: Neil Smith, Alberto Toscano, David Harvey, Matteo Pasquinelly, Stevphen Shukaitis, Josephine Berry Slater & Anthony Iles, Lidija Radojević, Vida Knežević & Marko Miletić, Marina Vishmidt, uz uvodni tekst Ane Vilenice i Centra za nove medije_kuda.org.

Preuzmite zbornik “Na ruševinama kreativnog grada”.

Podeli na:

facebook twitter