Tagovi

Prijave za seminar “Ekološki aktivizam: mobilizacija, otpor i transformacija”

Omladinski centar CK13 te poziva da se prijaviš za učešće na trećem Seminaru alternativnih politika koji nosi naziv “Ekološki aktivizam: mobilizacija, otpor i transformacija”.

Seminar će se održati u prostorijama Omladinskog centra CK13, 4. i 5. maja 2019. godine.

Cilj seminara je sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja u smeru podsticanja i kreiranja društvenih promena kroz zagovaračke aktivnosti i društvene akcije.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti prirodnih, tehničkih i društvenih nauka ili umetničkih fakulteta, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za teme ekološke, društvene i ekonomske pravde, zaštite životne sredine i ekološkog aktivizma.

Prilikom selekcije kandidata prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije.  


Seminar se sastoji iz dva modula od kojih svaki traje jedan radni dan.

  1. modul: Intersekcionalnost – gde gradimo saveze?Razumevanje činjenice da se različiti aspekti ekoloških i društvenih problema (rodni, rasni, klasni i ostali) isprepliću te ih je nužno uzeti u obzir pri kreiranju rešenja za pravedno, održivo i solidarno društvo ispostavlja intersekcionalni pristup kao ključni okvir kroz koji se stvaraju i jačaju horizontalni i održivi društveni pokreti.U okviru ovog modula istraživaćemo kako različite borbe (za zdravu životnu sredinu, za prava žena, radnika, migranata, LGBTIQ+ osoba, borbu protiv siromaštva…) čine zajedničku borbu za pravedno i održivo društvo.
  1. modul: Aktivističko delovanje u praksi

    Praktični modul o osnovama aktivističkog organizovanja i mobilizacije. Saznaćemo kako se gradi jaka društvena akcija: kako se organizuju razne vrste akcija i protesta, kako mobilišemo druge da se priključe pokretu, na koji način osmišljavamo poruke i gradimo kampanje, kako komuniciramo sa medijima, kako odlučujemo u grupi… Sva naučena praktična znanja testiraćemo simulacijama situacija. 

Seminar vode aktivistkinje i aktivisti Aktivističke grupe Zelene akcije, Friends of the Earth, Hrvatska iz Zagreba.     

Aktivistička grupa Zelene akcije podeliće svoje znanje i iskustvo koristeći metodologiju i alate tzv. popularne edukacije koji se baziraju na iskustvenom učenju i aktivnom sudelovanju, te pokušati stvoriti prostor u kojem učimo jedni od drugih s ciljem jačanja veza između pojedinaca, organizacija, područja delovanja i ujedinjenja borbi za društvenu i ekološku pravdu.

Rok za podnošenje prijava je nedelja, 28. april.
Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.  

 

Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Podeli na:

facebook twitter