Tagovi

Prijave za seminar “Ne-nasilje i nežnost među nama”

Omladinski centar CK13 poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na drugom u nizu Seminara alternativnih politika koji nosi naziv “Ne-nasilje i nežnost među nama – feministički odgovor na patrijarhalno nasilje”.

Seminar će se održati u prostorijama Omladinskog centra CK13 u Novom Sadu, 9. i 10. marta 2019. godine.

Cilj seminara je da polaznice i polaznike upozna sa osnovnim stanovištima i obzirima koji formulišu feminističko razumevanje društvene stvarnosti, kao i sa feminističkom praksom intervenisanja unutar te stvarnosti u pravcu oslobođenja društvenih odnosa od svih oblika nasilja.

Problemska tema seminara je “svakodnevni život” i njegova pretpostavljena struktura i sadržina zasnovane na polnoj/rodnoj predstavi na osnovu koje se reprodukuje naše iskustvo koje na taj način svakodnevno izmiče kritičkoj obradi i transformaciji. Feministička praksa započinje ‘raščinjenjem’ svih pretpostavki koje su izuzete od provere. Stoga je, sa idejom transformativnog uticaja feminizma na naše živote, seminar namenjen i ženama i muškarcima: da poznajući poreklo, strukturu i logiku doživljenog nasilja, ili nasilja koje sami nanosimo drugima, otvorimo mogućnost osnažujućih i oslobađajućih procesa i promena u nama.

Tematske celine seminara:
– Feministička kritika patrijarhalnog društva
– Kratka istorija feminističkog pokreta u svetu i kod nas
– Razumevanje diskriminacije i nasilja
– Neurobiološka osnova traume nasilja
– Feministički odgovor na nasilje u porodici i seksualno nasilje
– Nasilje u svakodnevnici: Moje iskustvo nasilja
– Razumevanje i prepoznavanje seksualnog nasilja i partnerskog nasilja (vežbe)
– Osnaživanja, samopouzdanja, brige o sebi (vežbe)
– Solidarno i zajedno: kako pravimo društvo ne-nasilja i brige jednih za druge

Seminar vode aktivistkinje pokreta protiv nasilja nad ženama i feminističke konsultantkinje Ivana Perić (Sos Ženski Centar, Novi Sad) i Lepa Mlađenović (Konsultacije za Lezbejke, Beograd).

Rok za podnošenje prijava je 1. mart.
Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti ovde.

—————————————————–
Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Podeli na:

facebook twitter