Kategorija: Tribina

Krov nad glavom

Nasilje države – pri...

Tribina

Država već godinama organizovano izbacuje na ulicu socijalno najugroženije članove društva. Saradnja izvršitelja, sudova i policije protiv običnog čoveka jeDalje…