Konferencija Specijalni rat
Konferencija, Naša samouprava 15. Sep 18. 11:00

Tagovi

Konferencija “Specijalni rat”

“SPECIJALNI RAT” – Regionalna konferencija o borbi za građanska prava i pravu na građansku borbu

Omladinski centar CK13 | 15-16. septembar

 

Pozivamo sve zainteresovane građanke i građane, kao i predstavnike medija, civilnih organizacija, javnih institucija i organa uprave na regionalnu konferenciju pod nazivom “Specijalni rat – konferencija o borbi za građanska prava i pravu na građansku borbu” koja će se održati 15. i 16. septembra u Omladinskom centru CK13.

Konferencija će okupiti predstavnike i aktiviste građanskih inicijativa i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije sa iskustvom u političkom organizovanju prilikom odbrane javnih prostora i dobara i promišljanju odnosa građanskog društva i države.

Svoje iskustvo, motive i ciljeve političkog organizovanja predstaviće sledeće organizacije i građanske inicijative: Centar za životnu sredinu / Inicijativa Naš prostor (Banja Luka); Omladinski pokret Revolt (Tuzla); Inicijativa “Ne da(vi)mo Beograd” (Beograd); Udruženi pokret slobodnih stanara (Niš); Građanska inicijativa “Ne damo Livadicu” (Novi Sad); Inicijativa građana “Sačuvajmo Liman od betona” (Novi Sad); Udruženje stanara naselja Stepa Stepanović (Beograd); Građanska inicijativa Nova varoš (Banja Luka); Crvena (Sarajevo); Žene Kruščice (Kruščica); Inicijativa “Vratite magnoliju”; Inicijativa “Savica ZA Park”; Platforma Zagreb je naš! (Zagreb); Odbranimo reke Stare planine i Omladinski centar CK13 (Novi Sad).

Cilj konferencije je da afirmiše građanske borbe, doprinese regionalnom povezivanju građanskih inicijativa i izgradnji podrške javnosti.

Oba konferencijska dana se sastoje iz dva dela. Prvi deo je predviđen za panel diskusiju, a drugi za prezentacije/studije slučaja. Na primerima građanskih inicijativa predstaviće se metode društvene mobilizacije protiv privatizacije javnog prostora i infrastrukture.

 

Program konferencije:

Subota, 15. septembar

11 – 14č Panel diskusija “Politike i metode građanskog organizovanja”

Učesnici:
Jelena Brkić (Centar za životnu sredinu / Inicijativa Naš prostor)
Dajana Bakić (Omladinski pokret Revolt)
Dobrica Veselinović (Inicijativa “Ne da(vi)mo Beograd)
Saša Petrović (Udruženi pokret slobodnih stanara)

17 – 20č Građanske inicijative – prezentacije/studije slučaja:
17č – Građanska inicijativa Nova varoš (Milada Buturović Šukalo)
18č – Udruženje stanara naselja Stepa Stepanović (Zoran Božanić, Zoran Buhavac)
19č – Građanske inicijative “Ne damo Livadicu”(Dejan Radosavljević) i “Sačuvajmo Liman od Betona”

 

Nedelja, 16. septembar

11-14č Panel diskusija “Mišljenje i stvaranje odnosa civilno društvo – građanske inicijative – država

Učesnici:
Alma Midžić (Crvena, Sarajevo)
Maida Bilal i Tahira Tibold (Žene Kruščice)
Robert Faber (Platforma Zagreb je NAŠ!)
Ozren Lazić (Omladinski centar CK13)

17 – 20č Građanske inicijative – prezentacije/studije slučaja
17č – Građanske inicijative “Vratite magnoliju” i “Savica ZA Park” (Suzana Dobrić Žaja, Miroslav Poje i Robert Faber)
18č – Žene Kruščice (Maida Bilal i Tahira Tibold)
19č – Odbranimo reke Stare planine (Marija Gavrilov i Aleksandar Jovanović Ćuta)

 

U poslednje vreme u našem regionu svedočimo talasu samoorganizovanja građanskih inicijativa koje staju na put komercijalnoj eksploataciji i devastaciji javnih prostora i dobara, a koja je uvek u sprezi države i privatnog kapitala. Premisa organizovanja je ista – građani moraju biti konsultovani prilikom donošenja odluka koja su od životne važnosti, odnosno moraju imati veću ulogu u upravljanju javnim resursima.

Sa druge strane, po izjavama državnih zvaničnika i zvaničnoj medijskoj predstavi stvarnosti, naše države su u situaciji navodnog “specijalnog rata” koji protiv nje vode unutrašnji i spoljašnji neprijatelji – rata koji se, po definiciji ovog termina, sprovodi novim, nekonvencionalnim sredstvima – te zahteva i odgovarajuće nove, nekonvencionalne načine i sredstva odbrane države i njenih interesa. Da li, međutim, sama karakterizacija društvene situacije od strane države kao ‘specijalno-ratnog stanja’ predstavlja specijalan način ratovanja/vladanja nad ljudima? U prilog ovome govori sistemsko diskreditovanje, marginalizovanje ili pak negiranje građanskog nezadovoljstva, kada se njihovo mišljenje i pravo na organizovano delovanje uvek svodi i predstavlja kao opozicioni antagonizam ili plaćeničko izdajništvo.

U situaciji takvog ‘specijalnog rata’, predmet i razlog nezadovoljstva građana ostaje potisnut i skriven, a ono se najčešće tiče pitanja na koji način funkcionišu državne institucije, kako odlučuju, kakve su posledice institucionalnih odluka na život ljudi i u kojoj su meri one transparentne i dostupne građanima za ostvarivanje njihovih prava i zadovoljenja svakodnevnih potreba.

Ovakva situacija pogoduje stvaranju autoritarnog režima koji se održava putem partijske uzurpacije demokratskih institucija, gde se mogućnost društvenih promena otvara samo osvajanjem vlasti, čime se na radikalan način postavlja pitanje o poziciji i ulozi civilnog društva koje pledira na otvoreno, dinamično i transformativno društvo. Nametanje i prihvatanje isključivo “opozicione” uloge građanskim inicijativama i organizacijama ostavlja malo kapaciteta za osmišljavanje i primenu metoda u kojima bi se došlo do afirmacije koja proizilazi iz autentičnih i lokalnih potreba građana uvezanih sa njihovim shvatanjem boljeg života.

Ovom konferencijom želimo da otvorimo prostor za promišljanje uloge i pozicije građanskih incijativa u neprijateljskom okruženju države.

 

Konferencija se realizuje kao deo projekta “Naša samouprava” u okviru kojeg se Omladinski centar CK13 bavi animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjma kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.

Podeli na:

facebook twitter